Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD
20.04.2018.
 
 

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (Węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej Rzeszowie – Etap I oraz Budowa drogi Łączącej drogę krajową S-19 (Węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – Etap II” – zadanie jest dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[ zakończona ]


Wykonawca
:    Konsorcjum firm:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg  i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6,
- Inżynieria Rzeszów S.A. w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów,
- Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola
Termin zakończenia robót:  30.06.2011 r.


Szczegółowe dane inwestycji:


Wartość robót budowlanych:  34 050 779,48 zł
w tym       I etap        29 381 258,45 zł
                II etap        4 669,521,03 zł


1. Przedłużenie ul. Przemysłowej:
- klasa drogi Z,
- długość drogi 561,51 m o szerokości nawierzchni 9,0m,
- chodnik po stronie prawej – dł. 552,51 m i szer. 1,5m,
- ścieżka rowerowa po stronie prawej szer. 2,0 m,
- odwodnienie,
- budowa oświetlenia drogowego,
- budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury; teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej,

2.  Połączenie ul. Przemysłowej z ul. Podkarpacką:
- klasa drogi G,
- długość drogi 676,45 m o szerokości nawierzchni 7,0m,
- chodnik po stronie prawej, szer. 1,5m,
- ścieżka rowerowa po stronie prawej szer. 2,0 m,
- budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii Rzeszów – Jasło o dł. 54,5 m o konstrukcji czteroprzęsłowej na palach wierconych i szer. 6,6 m.
- odwodnienie,
- zatoki autobusowe,
- budowa oświetlenia drogowego,
- budowa ekranów akustycznych, 3 szt. o dł. 133m,
-budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury; teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa dwóch i likwidacja jednego z istniejących przejazdów kolejowych linii Rzeszów- Jasło,
- nasadzenia zieleni,

3.  Przebudowa ul. Podkarpackiej
- klasa drogi GP,
- długość drogi 343,63 m o szerokości  8,0 – 14,0 m,
- chodnik po stronie lewej, szer. 2,0 m,
- odwodnienie,
- budowa ekranów akustycznych, 7 szt. o łącznej dł. 243,5 m,
- budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury; teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- budowa skrzyżowania – włączenia do ul. Podkarpackiej z wykonaniem sygnalizacji świetlnej.

4. Budowa kolektora deszczowego DN 2000 mm od ul. Zawiszy do wylotu przed Potokiem Paryja – dł. 1 596,5 m

Realizacja inwestycji - ETAP I:
 


 
 Realizacja inwestycji - ETAP II:
 
 
 
 


 
« poprzedni artykuł
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...